Maak kennis met het
brede onderwijsaanbod in Noardeast-Fryslân!

De minister van Onderwijs Cultuur & Wetenschap heeft in het kader van kansengelijkheid besloten dat er vanaf 2024 een centrale aanmeldweek komt voor het voortgezet onderwijs. Voor 2024 is de week voor Pasen hiervoor aangewezen. Alle leerlingen die dit schooljaar de overstap maken van groep 8 naar het voortgezet onderwijs, moeten in deze week worden aangemeld.

Omdat in die week mogelijk onderwijsdagen uitvallen en de tijd voor aanmelding daarmee wel erg kort dreigt te worden, geeft de minister scholen ruimte om de aanmeldperiode te verruimen, voorafgaand aan deze week. De samenwerkende bestuurders van het voortgezet onderwijs in Friesland en Flevoland hebben besloten hiervan gebruik te maken en afgesproken dezelfde aanmeldperiode aan te houden. De aanmeldperiode voor alle VO scholen in Friesland en Flevoland wordt van maandag 18 maart t/m maandag 1 april 2024.

> Aanmelden Dalton Dokkum

> Aanmelden Dockinga College

 

Aanvullende informatie voor PRO Dokkum Praktijkonderwijs

Er zijn vragen aan OCW gesteld over de aanstaande centrale aanmeldweek en de gevolgen daarvan voor het praktijkonderwijs. Na overleg met de Sectorraad samenwerkingsverbanden en de Sectorraad Praktijkonderwijs stelt OCW voor om daar komend jaar als volgt mee om te gaan.

De aanvraagprocedure voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor pro-leerlingen mag (ruim) eerder starten dan 25 maart 2024. Deze procedure kost namelijk meer tijd dan de overige aanmeldingen in het voortgezet onderwijs, omdat via het samenwerkingsverband passend onderwijs wordt bepaald of een kind toelaatbaar is tot het pro. De door Minister Paul in deze Kamerbrief (Voortgezet Onderwijs | Tweede Kamer der Staten-Generaal) geschetste ruimte voor scholen om in 2024 ouders de mogelijkheid te bieden hun kind al vóór 25 maart aan te melden bij het vo biedt voor het praktijkonderwijs waarschijnlijk onvoldoende soelaas. 

Toetsing op toelaatbaarheid

In 2024 mag daarom al ruim voor de centrale aanmeldweek gestart worden met het verzamelen van de benodigde gegevens voor de toetsing op toelaatbaarheid in het praktijkonderwijs. De toetsing op toelaatbaarheid (voor-aanmelding) kan daardoor ook al voor de centrale aanmeldweek plaatsvinden. Vervolgens kan, na de toetsing op toelaatbaarheid, in de centrale aanmeldweek de leerling definitief worden aangemeld bij de school naar keuze. 

Alle leerlingen die een doorstroomtoets maken, dus ook leerlingen die naar het pro gaan, kunnen zich pas definitief aanmelden bij een middelbare school nadat de toetsuitslag ontvangen is en de school een definitief (eventueel bijgesteld) schooladvies heeft afgegeven. Het kan dus voorkomen dat er voor leerlingen bij het pro een TLV is aangevraagd en afgegeven, die zich uiteindelijk in de centrale aanmeldweek toch niet definitief bij het pro aanmelden.

> Meer informatie over het aanmelden op PRO Dokkum

Schooladvies 

Wil je weten hoe het geven van een advies voor praktijkonderwijs in zijn werk gaat? Dit werkt namelijk net anders. Deze video geeft meer informatie over het schooladvies, het wel of juist níet maken van de doorstroomtoets en de aanmelding.

Copyright 2020-2024 | Webdesign KOP11