Maak online kennis
met het brede onderwijsaanbod in Noardeast Fryslân!

Helaas gaat de geplande bijeenkomst PO-VO niet door. Als samenwerkende VO-scholen hebben we de beslissing genomen om een andere vorm te geven aan de bijeenkomst. Een aantal directies van PO-scholen uit de regio zijn uitgenodigd voor een verkennend gesprek over hoe we gezamenlijk de verbinding tussen PO en VO kunnen versterken. Samen zorg dragen voor een soepele verbinding, overdracht en samenwerking is het streven.

Dit gesprek zal plaats vinden op 28 oktober. De opbrengsten van deze middag worden op een later moment gedeeld.

Copyright 2020-2021 | Webdesign KOP11